Công ty Lê Bình chuyên máy phun sơnDịch vụ chuyển nhà trọn gói

Sponsors

 • Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH13

  Về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự sửa đổi

 • Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐTP

  Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm” của Bộ luậtTố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự

 • Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP

  Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm” của Bộ luật Tố tụng Dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự

 • Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐTP

  Hướng dẫn thi hành một số quy định về “chứng minh và chứng cứ” của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự

 • Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP

  Hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ nhất “Những quy định chung” của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự

 • Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐTP

  Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 60/2011/QH12 của Quốc hội về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự

 • Nghị quyết số 60/2011/QH12

  Về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Dân sự

 • Nghị quyết số 781/2009/UBTVQH12

  Về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 Điều 170 của Bộ Luật tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ Luật tố tụng dân sự cho các Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 • Nghị quyết số 24/2008/QH12

  Về việc thi hành Luật thi hành án dân sự

 • Nghị quyết số 293A/2007/UBTVQH12

  Về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 Điều 170 của Bộ luật tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ luật tố tụng dân sự cho các toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 • Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP

  Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

 • Nghị quyết số 45/2005/QH11

  Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 7 nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Dân sự 2005

 • Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật dân sự 1995

  Nghị quyết của Quốc hội khóa IX kỳ họp thứ 8 về việc thi hành Bộ luật Dân sự 1995

Ads

* Tư vấn pháp luật miễn phí

* Thành lập công ty

* Thay đổi Đăng ký kinh doanh

* Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Government

Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Sponsors
  Tin pháp luật