Công ty Lê Bình chuyên máy phun sơnDịch vụ chuyển nhà trọn gói

Sponsors

 • Công ty TNHH Giấy & Bao bì Hà Nội
 • Trải nghiệm du thuyền ngủ đêm 5 sao trên vịnh Hạ Long
  www.paradisecruise.com
  Khách sạn Bùi Viện & Đề Thám ở Quận 1, TP Hồ Chí Minh
  www.ccentralhotels.com
  Thưởng thức tinh hoa văn hóa của Bắc Bộ một lần để nhớ mãi
  www.tinhhoabacbo.com

Thông tư liên tịch số 02/2011/TTLT-BNV-BTP

Hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức ngạch chấp hành viên thi hành án dân sự

Thông tư liên tịch số 144/2010/TTLT-BTC-BTP

Hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự

Thông tư liên tịch số 141/2010/TTLT-BQP-BTP

Hướng dẫn việc phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về thi hành án dân sự trong Quân đội

Thông tư liên tịch số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC

Hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự

Nghị quyết số 781/2009/UBTVQH12

Về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 Điều 170 của Bộ Luật tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ Luật tố tụng dân sự cho các Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Nghị định số 74/2009/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự

Nghị định số 58/2009/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự

Thông tư số 126/2008/TT-BTC

Quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Nghị quyết số 24/2008/QH12

Về việc thi hành Luật thi hành án dân sự

Thông tư số 06/2008/TT-BTP

Hướng dẫn một số nội dung về tổ chức cán bộ các cơ quan thi hành án dân sự địa phương

Thông tư số 06/2007/TT-BTP

Hướng dẫn thực hiện một số thủ tục hành chính trong hoạt động thi hành án dân sự

Nghị quyết số 293A/2007/UBTVQH12

Về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 Điều 170 của Bộ luật tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ luật tố tụng dân sự cho các toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Nghị định số 100/2006/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự 2005, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP

Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Nghị định số 138/2006/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật dân sự 2005 về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

Nghị quyết số 45/2005/QH11

Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 7 nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Dân sự 2005

Chỉ thị số 29/2005/CT-TTg

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Dân sự 2005

Thông tư số 27/2001/TT-BVHTT

Hướng dẫn thực hiện nghị định số 76/CP và Nghị định số 60/CP của Chính phủ về quyền tác giả trong Bộ luật Dân sự 1995

Nghị định số 60/CP ngày 06 tháng 06 năm 1997

Hướng dẫn thi hành các  quy định của Bộ Luật Dân sự 1995 về quan hệ dân sự có yếu  tố nước ngoài

Nghị định số 76/CP ngày 29 tháng 11 năm 1996

Hướng dẫn thi hành một số quy định về quyền tác giả trong Bộ luật Dân sự 1995

Ads

* Tư vấn pháp luật miễn phí

* Thành lập công ty

* Thay đổi Đăng ký kinh doanh

* Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Government

Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Sponsors
  Tin pháp luật